Balázs HIDVÉGHI : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Commissie visserij 

Laatste activiteiten 

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen (B9-0089/2020) HU  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact