Tomáš ZDECHOVSKÝ : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Lid 

Commissie begrotingscontrole 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Laatste activiteiten 

Contact