Miapetra KUMPULA-NATRI : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Commissie constitutionele zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Contact