Gilles LEBRETON : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Commissie juridische zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije 

Plaatsvervanger 

Commissie constitutionele zaken 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw (B9-0093/2020, B9-0095/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact