• Marco   VALLI  

Marco VALLI : Advies als rapporteur - 8e zittingsperiode 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling  
- CONT_AD(2016)583964 -  
-
CONT 
ADVIES inzake de werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014  
- CONT_AD(2016)573206 -  
-
CONT