Eleonora EVI : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 

Laatste activiteiten 

EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw (B9-0093/2020, B9-0095/2020) IT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020) IT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen (B9-0089/2020) IT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact