Alfred SANT : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Laatste activiteiten 

Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen (B9-0089/2020) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (B9-0098/2020) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact