Maria GRAPINI : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 

Lid 

Commissie constitutionele zaken 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Plaatsvervanger 

Commissie begrotingscontrole 
Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Laatste activiteiten 

Contact