Please fill this field
Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Roemenië - Partidul Puterii Umaniste (Roemenië)

Geboortedatum : , Berești - Galați

Schriftelijke stemverklaringen Maria GRAPINI

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (B9-0122/2020) RO

10-07-2020

Am votat această propunere de rezoluție deoarece TEN-E identifică prioritățile în materie de infrastructură energetică transeuropeană care trebuie puse în aplicare pentru a îndeplini obiectivele politicii Uniunii în materie de energie și climă și identifică proiectele de interes comun necesare pentru realizarea acestor priorități.
Coridoarele prioritare, domeniile prioritare și criteriile de eligibilitate ar trebui să urmeze evoluția sistemului energetic și să fie întotdeauna coerente cu prioritățile de politică ale Uniunii.
Regulamentul TEN-E stabilește că proiectelor de interes comun pot obține sprijin financiar din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei și că acestea ar beneficia de pe urma unor proceduri simplificate de acordare a autorizațiilor și a unui tratament de reglementare specific, care să permită accesul la stimulente și mecanisme transfrontaliere de alocare a costurilor, precum și de pe urma unei transparențe sporite.

Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen (B9-0207/2020) RO

10-07-2020

Am votat această propunere deoarece consider că trebuie să avem un plan de acțiune pentru o politică amplă a Uniunii de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului, care să stabilească condițiile pentru noi îmbunătățiri, în special în ceea ce privește aplicarea și punerea în aplicare a legislației existente.
Este important ca statele membre să coopereze pentru introducerea de impozite pe capital, cum ar fi taxa pe tranzacțiile financiare sau pe companiile multinaționale din sectorul digital, pornind de la principiul că profiturile trebuie să fie impozitate în țara în care sunt generate, veniturile urmând să fie direcționate înapoi către bugetele naționale, însă din păcate amendamentul referitor la acest aspect, nu a fost adoptat la vot.
Standardele de transparență privind beneficiarii reali trebuie să fie consolidate atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, pentru a garanta că acestea oferă mecanisme de verificare a exactității datelor.
Actualul cadru al UE în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă lacune în ceea ce privește asigurarea respectării normelor UE și a unei supravegheri eficiente, de aceea este necesară o consolidare a legislației și reglementărilor în acest sens.

EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19 (RC-B9-0216/2020) RO

10-07-2020

Criza provocată de COVID-19 a demonstrat importanța unor politici de sănătate bazate pe date concrete, inclusiv a unor inițiative de prevenire și tratament. Măsurile preventive trebuie să fie proporționale și să asigure cele mai bune rezultate în materie de sănătate.
Epidemia de COVID-19 a demonstrat că este necesar să se consolideze coordonarea cercetării printr-un sprijin bugetar proporțional, printre altele, pentru dezvoltarea de vaccinuri și tratamente terapeutice. Trebuie să se simplifice sistemul de aprobare pentru medicamente și vaccinuri fără a compromite garanțiile în materie de sănătate publică.
Mecanismul de achiziții publice comune al Uniunii Europene a fost folosit în timpul crizei provocate de COVID-19 pentru a achiziționa echipamente individuale de protecție, kituri de testare, ventilatoare și anumite medicamente, însă, procesul s-a dovedit a fi mai îndelungat și mai puțin eficace decât se anticipase.
Statele membre trebuie să inițieze noi acțiuni comune cu privire la problemele de sănătate prioritare și să elaboreze propuneri și recomandări comune menite să ofere un sprijin mai bun la nivelul Uniunii Europene, precum și la nivel național și local, motiv pentru care am votat această propunere de rezoluție.

Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) RO

09-07-2020

În calitate de raportor din partea S&D, consider că inițiativa cetățenilor europeni constituie o realizare majoră conform Tratatului de la Lisabona, în efortul de a îmbunătăți calitatea democrației europene.
Mă bucur că am reușit să obținem prelungirile necesare cu privire la perioada de colectare și îmbunătățirile introduse prin amendamentele PE, ceea ce permite facilitarea pentru cetățeni a introducerii de inițiative cetățenești europene, ca o metodă eficientă de a răspunde la dificultățile practice cauzate de COVID-19 în această procedură.
Ca raportor S&D, am susținut încă de la început cererea multor cetățeni europeni și organizații civice cu privire la unele prelungiri necesare legate de procedurile din Regulamentul ECI, în special de colectarea de semnături, din cauza crizei provocate de COVID-19, motiv pentru care am votat acest raport.

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft (A9-0111/2020 - Younous Omarjee) RO

08-07-2020

Am votat acest raport deoarece Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor sprijină tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, inclusiv tinerii șomeri de lungă durată sau tinerii neînregistrați ca fiind în căutarea unui loc de muncă.
Trebuie să ne asigurăm că, în zonele Europei care se confruntă cu cele mai mari dificultăți, tinerii pot beneficia de un sprijin specific. În general, inițiativa susține financiar oferta de ucenicii, stagii, plasamente profesionale și cursuri de educație continuă care permit obținerea unei calificări.
Această inițiativă face parte din Garanția pentru tineret, un sistem prin care statele membre pun în aplicare măsuri pentru a garanta că tinerii cu vârsta sub 25 de ani primesc o ofertă de angajare de bună calitate și beneficiază de educație continuă, de o ucenicie sau de un stagiu în termen de patru luni de la ieșirea din sistemul școlar sau de la intrarea în șomaj.

De rechten van personen met een verstandelijke handicap in de COVID-19-crisis (B9-0204/2020) RO

08-07-2020

Este profund îngrijorător impactul pe care îl are criza COVID-19 asupra persoanelor cu dizabilități intelectuale și asupra familiilor lor, care creează sarcini suplimentare pentru îngrijirea membrilor familiei, multe dintre ele femei. Condamn cu fermitate orice discriminare medicală împotriva persoanelor cu dizabilități intelectuale, iar măsurile relevante adoptate de statele membre trebuie să asigure accesul egal și nediscriminatoriu la serviciile de asistență medicală și sociale.
În timpul izolării trebuie să fie asigurate servicii de sprijin, asistență personală, accesibilitate fizică și comunicare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale, prin adoptarea unor metode inovatoare de furnizare a serviciilor medicale. Ar trebui ca în fiecare stat membru să fie colectate date privind tratamentul persoanelor cu dizabilități intelectuale în spitale, instituții și în cadrul serviciilor comunitare pentru a evalua dacă persoanele cu dizabilități beneficiază sau nu de protecție, asistență medicală și sprijin adecvat în timpul crizei provocate de COVID-19.
Măsurile de izolare afectează în mod semnificativ sănătatea mintală a persoanelor cu dizabilități intelectuale și a rudelor lor, iar măsurile aferente ar trebui adaptate la nevoile persoanelor cu dizabilități intelectuale pentru a le asigura starea de bine și viața independentă, motiv pentru care am votat această propunere de rezoluție.

Specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector en handhavingsvoorschriften (A9-0114/2020 - Kateřina Konečná) RO

08-07-2020

Nu am susținut la vot această recomandare deoarece poziția adoptată în Consiliu dezavantajează transportatorii din statele din Est și din Țările Baltice. Pachetul de mobilitate în forma actuală reprezintă o restricționare a liberei circulații a serviciilor și are un efect periculos asupra funcționării pieței unice a transporturilor rutiere europene.
Pentru a respecta principiul nediscriminării și pentru a asigura o concurență echitabilă atât în cadrul UE, cât și în raport cu transportatorii din țările terțe, este necesar să fie permise activități suplimentare nu doar pe parcursul operațiunii de transport bilateral, ci și după operațiunea de transport internațional bilateral și înaintea călătoriei de întoarcere.
Într-o operațiune de transport bilateral, statul membru de stabilire ar trebui să fie locul de origine unde sunt încărcate mărfurile transportate sau locul de destinație unde sunt descărcate mărfurile. În plus, o operațiune de transport bilateral ar trebui să poată implica preluarea mărfurilor într-unul sau mai multe puncte de încărcare până la livrarea lor finală într-unul sau mai multe puncte de livrare.
Am votat pentru respingerea poziției în prima lectură a Consiliului și pentru amendamentele depuse la această recomandare, pentru a oferi un echilibru pachetului de mobilitate și pentru îmbunătăți forma adoptată în prima lectură în Consiliu.

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden, en positionering door middel van tachografen (A9-0115/2020 - Henna Virkkunen) RO

08-07-2020

Pachetul de mobilitate în forma actuală reprezintă o restricționare a liberei circulații a serviciilor și are un efect periculos asupra funcționării pieței unice a transporturilor rutiere europene.
Obligația impusă companiilor de a organiza întoarcerea șoferilor lor într-un anumit loc contrazice libertățile fundamentale ale UE, potrivit cărora șoferul va fi liber să aleagă destinația/locația pentru perioada sa de repaus.
Interdicția de a dormi în cabină nu ar îmbunătăți condițiile sociale și de muncă ale conducătorilor auto dacă nu sunt suficiente locuri de parcare securizate și sigure. După pandemia COVID-19, dormitul în cabină ar proteja sănătatea conducătorilor auto. Există un deficit dovedit de aproximativ 100 000 de spații de parcare sigure și securizate, precum și de spații echipate cu instalații cum ar fi toalete, dușuri, camere de supraveghere. Cerința de a dormi în afara cabinei este legată de disponibilitatea locurilor de parcare în întreaga UE și este nevoie să se stabilească o perioadă de tranziție în așteptarea construirii locurilor de parcare necesare.
Am votat pentru respingerea poziției în prima lectură a Consiliului și pentru amendamentele depuse la această recomandare pentru a oferi un echilibru Pachetului de mobilitate și pentru îmbunătăți forma adoptată în prima lectură în Consiliu.

Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (A9-0116/2020 - Ismail Ertug) RO

08-07-2020

Pachetul de mobilitate în forma actuală reprezintă o restricționare a liberei circulații a serviciilor și are un efect periculos asupra funcționării pieței unice a transporturilor rutiere europene.
Întoarcerea vehiculului la fiecare 8 săptămâni în statul membru de stabilire a firmei, sub sancțiunea pierderii licenței de transport, nu aduce beneficii, ci doar probleme. Creșterea parcursului în gol afectează obiectivele climatice ale UE și ale Pactului verde european, întrucât mărește inutil emisiile de CO2. Se adaugă oboseala inutilă a șoferului, dar și periclitarea siguranței rutiere, întrucât graba de a ajunge la sediul firmei își va spune cuvântul în numărul de accidente.
Întoarcerea vehiculului este discriminatorie față de transportatorii stabiliți în statele membre din Est, întrucât interpune distanțe colosale de parcurs pentru a ajunge la locul în care prestează servicii. În unele cazuri, barierele geografice sunt insurmontabile, cum ar fi statele membre insulare, ceea ce va reprezenta dificultăți pentru șoferi.
Am votat pentru respingerea poziției în prima lectură a Consiliului și pentru amendamentele depuse la această recomandare pentru a oferi un echilibru pachetului de mobilitate și pentru îmbunătăți forma adoptată în prima lectură în Consiliu.

Toerisme en vervoer in en na 2020 (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) RO

19-06-2020

. – Am votat pentru că am considerat importantă această propunere de rezoluție deoarece, dintre toate sectoarele economice majore, sectoarele transporturilor, culturii și turismului au fost afectate în cea mai mare măsură de criza provocată de COVID-19, o rată ridicată a șomajului afectând în special lucrătorii sezonieri și pe cei aflați în situații vulnerabile.
Consider că turismul reprezintă un sector strategic al economiilor statelor membre, chiar dacă acesta este diferit de la un stat membru la altul. Cred că ar trebui să avem o strategie globală privind turismul, trebuie să avem diferite produse turistice în toate statele membre: culturale, de aventură, sportive, agroalimentare, rurale, ecumenice, balneare și de sănătate, însă pentru aceasta este nevoie de o susținere bugetară.
Este important să avem măsuri prin care să se redea turiștilor încrederea de a călători din nou spre Europa și în Europa, pentru a reduce la minimum pierderile suplimentare din acest sector și, de asemenea, pentru a asigura sustenabilitatea acestui sector pe termen lung.
În contextul acestei crize generate de COVID-19, este necesară revenirea la libera circulație fără restricții a persoanelor, fiind necesară stabilirea unui mecanism la nivelul UE pentru a defini rata unui nivel suficient de scăzut de transmitere și aplicarea uniformă a acestei rate în întreaga UE.
Lucrătorii transfrontalieri și sezonieri au o importanță majoră pentru prestarea de servicii în sectorul turismului, ca o componentă-cheie a efortului de redresare economică, și consider că este esențial să se ia măsuri care să încurajeze mobilitatea acestora și să le protejeze drepturile, inclusiv printr-o mai bună punere în aplicare a legislației existente.
Cred că este important să avem un sistem european de garantare a călătoriilor, astfel încât companiile să dispună de lichiditatea financiară necesară pentru a garanta atât rambursarea costurilor achitate de călători, cât și a costurilor de repatriere, împreună cu o compensare corectă pentru posibilele daune suferite în caz de faliment.
Regret că nu avem o linie bugetară dedicată turismului sustenabil în următorul cadru financiar multianual și lipsa actuală a unui instrument financiar concret și specific, pe termen scurt, pentru a sprijini redresarea sectorului.
Statele membre trebuie să sprijine de urgență întreprinderile și lucrătorii, inclusiv lucrătorii independenți din sectorul transporturilor, al culturii și al turismului, în special IMM-urile, inclusiv macro-întreprinderile și întreprinderile familiale, în gestionarea lichidităților lor, pentru a le ajuta să își mențină locurile de muncă și pentru a reduce sarcinile administrative inutile.

Contact

Bruxelles

Strasbourg