Veuillez remplir ce champ
Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Roemenië - Partidul Social Democrat (Roemenië)

Geboortedatum : , Berești - Galați

Schriftelijke stemverklaringen Maria GRAPINI

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens RO

26-03-2020

. – Epidemia cauzată de virusul SARS-CoV-2 are un impact imens asupra transportatorilor aerieni și a turismului și a condus la o scădere semnificativă a traficului aerian la nivel mondial de la începutul anului 2020. Ținând cont de scăderea cererii din partea pasagerilor, transportatorii aerieni au început deja și continuă să anuleze zboruri care, pentru perioadele de planificare din iarna 2019-2020 și din vara 2020, vor determina o folosire a sloturilor sub pragul de 80 % impus de regulament.
Consider că în contextul acestei crize, este necesar să se întreprindă măsuri care să neutralizeze, efectele circumstanțelor actuale, astfel încât transportatorii aerieni să-și poată proteja drepturile dobândite privind sloturile orare pe aeroporturile comunitare. Această propunere de modificare a regulamentului reprezintă o măsură care va atenua din pierderile pe care le au deja companiile aeriene și va împiedica faptul ca transportatorii aerieni să opereze multe zboruri cu factori de încărcare foarte mici, ceea ce va reduce și din efectele negative asupra mediului.
Condițiile actuale fac dificilă presupunerea cu un anumit grad de certitudine a momentului în care situația sănătății publice va reveni la normal și consumatorii își vor recâștiga încrederea. Extinderea măsurii propuse la întregul sezon de vară 2020 (care se încheie la 24 octombrie 2020) ar putea fi disproporționată față de obiectivul clar definit, în cazul în care, între timp, situația revine la normal. Din acest motiv, este necesar să se confere Comisiei competența de a prelungi, prin acte delegate, perioada în care sunt aplicabile măsurile, dacă acest lucru va fi necesar.
Luând în considerare situația cu care ne confruntăm, regulamentul trebuie modificat pentru a proteja drepturile dobândite ale transportatorilor aerieni referitoare la sloturile neutilizate în perioada în care piața aviației este cel mai afectată de această epidemie și este necesar că aceștia să aibă flexibilitate pentru a putea diminua din pierderile financiare pe care le suportă, motiv pentru care am votat această propunere de modificare a Regulamentului.

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] RO

26-03-2020

. – Activitatea economică este redusă brusc, întreprinderile luptă pentru a supraviețui, iar cetățenii noștri sunt rugați să rămână acasă. Este evident că sunt necesare resurse suplimentare pentru a sprijini sistemele de asistență medicală.
Această situație de urgență trebuie abordată prin măsuri specifice care să sprijine și să protejeze economiile, întreprinderile și lucrătorii statelor membre. Intervențiile rapide și de amploare în favoarea sistemelor de sănătate sunt imperios necesare pentru a le permite să funcționeze în condițiile unei presiuni considerabile, precum și în favoarea IMM-urilor cu scopul de a reduce consecințele negative asupra piețelor forței de muncă și a altor segmente vulnerabile ale economiilor statelor membre.
Este necesară renunțarea la obligația pentru anul acesta de a solicita rambursarea prefinanțărilor neutilizate pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) până la închiderea programului cu scopul de a direcționa rapid aceste investiții publice europene în valoare de 37 de miliarde EUR pentru a face față consecințelor crizei provocate de coronavirus,
Prin urmare, este de cea mai mare importanță faptul că sunt furnizate mijloace financiare pentru a face față crizei.
În acest moment, toate resursele disponibile, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, trebuie neapărat să fie mobilizate pentru a depăși provocările fără precedent legate de epidemia de COVID-19.
Am votat această propunere de modificare a regulamentului, deși consider că este nevoie de o suplimentare a bugetului în perioada imediat următoare și aștept ca atât Comisia, cât și Consiliul să decidă un buget mai mare pentru susținerea economiei.

Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid RO

26-03-2020

. – Criza creată din cauza coronavirusului are atât o dimensiune umană foarte semnificativă, cât și un impact economic potențial major. Prin urmare, este esențial ca UE și statele sale membre să acționeze în mod decisiv și colectiv pentru a limita răspândirea virusului și a ajuta pacienții, dar și pentru a contracara consecințele economice.
Ca parte a răspunsului comun la focarul coronavirusului, Fondul de Solidaritate (FSUE) joacă un rol important în a arăta solidaritatea UE față de statele membre care se confruntă cu situația de urgență.
Este necesară creșterea nivelului plăților în avans pentru catastrofele din toate categoriile la 25% din contribuția preconizată din FSUE, cu o limită maximă de 100 de milioane EUR și de asemenea, majorarea de la 50 de milioane EUR la 100 de milioane EUR a nivelului total al creditelor pentru avansurile FSUE în bugetul anual.
Obiectivul asistenței financiare este de a completa eforturile depuse de statele afectate de această situație de criză, care sunt de o asemenea gravitate încât statele membre nu pot remedia situația prin mijloace proprii.
Asistența din partea Uniunii trebuie să completeze eforturile statelor membre de a face față acestei epidemii prin acoperirea din cheltuielile publice angajate pentru îndeplinirea celor mai esențiale operațiuni de urgență impuse de situația de urgență prezentă.
UE trebuie să fie în măsură să ia decizii rapide pentru angajarea și mobilizarea în cel mai scurt timp a resurselor financiare specifice pentru ca statele membre să achiziționeze materiale sanitare, aparatură și medicamente, în valoare de 10 milioane de euro.
Prin extinderea domeniului de aplicare al Fondului de Solidaritate actual, propunerea elimină o lacună din legislația actuală și permite Uniunii să acționeze la situația de urgență majoră de sănătate publică cauzată de pandemia Covid-19, motiv pentru care am votat această modificare de Regulament.

FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) RO

13-02-2020

Regulamentul documente false și autentice online este destinat să înlocuiască Acțiunea comună 98/700 / JAI și menținerea unui sistem care să distribuie exemple de documente false și autentice (pașapoarte, permise de conducere, cărți de identitate etc.) între statele membre, Comisie, și alte terțe părți (cum ar fi companiile aeriene).
Este clar că o persoană bine intenționată nu își falsifică actele, ci o persoană cu intenția de a face ceva rău, într-un anumit stat, ne putem gândi la criminalitate, terorism.
Evident că sistemul trebuie îmbunătățit și, așa cum se spunea aici, cu cât sunt mai sofisticate mijloacele prin care pot fi falsificate documentele, cu atât mai mult noi trebuie să venim cu măsuri, cu un sistem de contracarare a acestor falsificări. Numărul mare de persoane care au trecut la graniță cu documente falsificate ar trebui să ne îngrijoreze.
Vorbim aici de toată piața Uniunii Europene, nu numai de zona Schengen, și cred că securitatea cetățenilor, a tuturor cetățenilor europeni, indiferent în ce țară trăiesc, trebuie să o asigurăm noi prin mijloace de protecție – Frontex, sistemul FADO sau alte mijloace prin care putem să descoperim aceste falsuri și să asigurăm securitatea cetățenilor, motiv pentru care am votat acest raport.

EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw (B9-0093/2020, B9-0095/2020) RO

13-02-2020

UE trebuie să aibă o abordare coordonată puternică și un angajament ambițios și puternic în cadrul Declarației sale politice, inclusiv măsuri specifice, pentru a asigura un progres real în direcția egalității de gen, urmând prioritățile sale, care includ și împuternicirea femeilor în societate și pe piața muncii.
UE și statele sale membre trebuie să accelereze angajamentul față de punerea în aplicare a Declarației politice de la Beijing + 5, prin integrarea obiectivelor privind egalitatea de gen în viitoarele strategii și proceduri politice ale UE, inclusiv în politicile economice și bugetare. Mai exact, prin acțiuni concrete pentru a integra perspectiva de gen în toate politicile și programele UE.
UE are obligația de a lua măsuri concrete asupra impactului diferențial al impozitării femeilor și prejudecăților fiscale legate de sex.
UE trebuie să își asume rolul de lider global și, prin urmare, un jucător cheie pentru abilitarea femeilor și fetelor în UE și la nivel mondial prin intermediul său intern (Convenția de la Istanbul, Directiva privind echilibrul de muncă, directiva „Femeile la conducere”) și politicile externe de cooperare pentru dezvoltare, comerț, climă , politici pentru drepturile omului), motiv pentru care am votat această propunere de rezoluție.

Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) RO

12-02-2020

Acordul de liber schimb al UE-Vietnam (ALS) și Acordul pentru protecția investițiilor (IPA) au fost negociate în perioada iunie 2020 - decembrie 2015, semnate la Hanoi la 30 iunie 2019 și prezentate pentru acordul Parlamentului la 1 iulie 2019.
Vietnamul are o importanță strategică pentru comerțul UE în regiunea Asiei de Sud-Est. Vietnamul este în favoarea multilateralismului în comerțul global și depune eforturi în combaterea schimbărilor climatice. Datorită relațiilor consolidate cu UE, acum se angajează în reforme privind drepturile muncii. Cu toate acestea, evidența drepturilor omului din țară rămâne dificilă și există multe posibilități de reformă suplimentară privind libertățile fundamentale, în special în ceea ce privește libertatea de asociere și de exprimare.
Am votat această recomandare deoarece sunt în favoarea Acordului de liber schimb și a protecției investițiilor cu Vietnamul și consider că aceste acorduri sunt instrumente pentru a îmbunătăți viața oamenilor.

Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) RO

12-02-2020

Înainte de ratificare, angajamentele asumate de Vietnam în capitolul acordului pentru comerț și dezvoltare durabilă au contribuit deja la acest obiectiv. Trebuie să asigurăm progresele obținute și să menținem efectul pentru modificări pozitive ulterioare.
De asemenea, este de apreciat angajamentul guvernului vietnamez de a depune convenția OIM nr. 105 privind forța de muncă și nr. 87 privind libertatea de asociere la Adunarea Națională pentru procedurile de ratificare în mai 2020, respectiv în 2023. Este important ca Vietnamul să își respecte foaia de parcurs și să avanseze cu pași concreți.
UE și Vietnamul au o agendă comună, aceea de a stimula creșterea și ocuparea forței de muncă, pentru a îmbunătăți competitivitatea, pentru a combate sărăcia, pentru a realiza obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și pentru a împărtăși un angajament ferm față de comerțul deschis și bazat pe norme și sistemul comercial multilateral, motiv pentru care am votat acest raport.

Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) RO

12-02-2020

Acordul privind protecția investițiilor UE-Vietnam (EVIPA) va contribui la promovarea investițiilor de înaltă calitate între Vietnam și UE.
Printre principalele elemente ale Acordului privind protecția investițiilor UE-Vietnam (EVIPA) se numără: standarde precise privind investițiile, un mecanism eficace, permanent și independent pentru evitarea și soluționarea oricărui litigiu prin intermediul unui sistem judiciar internațional și independent în materie de investiții, definiții precise atunci când guvernele încalcă obligația privind tratamentul corect și echitabil și măsuri de protecție împotriva eventualelor abuzuri ale sistemului.
Abordarea UE în materie de protecție a investițiilor asigură un echilibru mai bun între stimularea și protejarea investițiilor. Fapt ce creează locuri de muncă și, în același timp, protejează dreptul guvernului de a pune în aplicare politici de interes public, motiv pentru care am votat această recomandare.

Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) RO

12-02-2020

Acordul privind protejarea investițiilor este important prin prisma faptului că poate contribui la creșterea nivelului de trai, la promovarea prosperității și a stabilității, și la sprijinirea consolidării statului de drept, a bunei guvernări, a dezvoltării durabile și a respectării drepturilor omului în Vietnam, permițând în același timp UE să își promoveze obiectivele de pace și stabilitate în regiune. Respectarea fără echivoc a acestor valori universale face parte din condițiile oricărui acord între UE și un stat terț.
Măsurile privind protecția acordată investitorilor ar putea ocupa un loc mai important decât cele privind responsabilitățile acestora, deoarece, prin clauza compromisorie, IPA garantează investitorilor străini drepturi exercitabile legal.
Este necesar să se asigure un echilibru corect în cadrul IPA între drepturile și obligațiile investitorilor în ceea ce privește standardele corporative, sociale și de mediu și drepturile omului în general, motiv pentru care am votat acest raport.

Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020) RO

12-02-2020

Proiectele de interes comun (IPC) sunt proiecte cheie de infrastructură transfrontalieră care leagă sistemele energetice ale țărilor UE. Acestea sunt destinate să ajute UE să își atingă politica energetică, securitatea energetică și obiectivele climatice: energie accesibilă, sigură și durabilă pentru toți cetățenii și decarbonizarea pe termen lung a economiei în conformitate cu Acordul de la Paris.
Susțin cea de-a patra listă IPC, deoarece apelurile pentru finanțare vor fi deschise în curând și dacă lista a IV-a este respinsă, lista a III-a PCI va fi în vigoare și unele proiecte pe gaz s-ar putea aplica din nou sau pentru prima dată pentru finanțare. Trebuie să insistăm asupra revizuirii Regulamentului TEN-E, care nu reflectă nevoile sistemului energetic european și nici nu susține atingerea obiectivelor Uniunii în materie de climă și energie, așa cum sunt prezentate în Pachetul „Energie curată pentru toți europenii” și Acordul de la Paris.
O revizuire este necesară pentru a vă asigura că regulamentul susține cu adevărat proiectele care contribuie la aceste obiective energetice și climatice, motiv pentru care nu am votat această obiecție.

Contact

Bruxelles

Strasbourg