Jens GIESEKE : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Laatste activiteiten 

Contact