Joachim SCHUSTER : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarlijks verslag 2019  
- ECON_AD(2020)643215 -  
-
ECON 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact