Please fill this field
Piernicola PEDICINI Piernicola PEDICINI
Piernicola PEDICINI

Niet-fractiegebonden leden

Italië - Movimento 5 Stelle (Italië)

Geboortedatum : , Benevento

Mondelinge vragen Piernicola PEDICINI

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Contact

Bruxelles

Strasbourg