Emil
RADEV

Advies als rapporteur - 8e zittingsperiode Emil RADEV

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake autonoom rijden in het Europees vervoer

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE623.863v02-00 JURI
Emil RADEV