Emil
RADEV

Mondelinge vragen - 8e zittingsperiode Emil RADEV

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Illegale handel in dieren

16-06-2015 O-000074/2015 Commissie

Europees bureau voor toerisme

24-04-2015 O-000044/2015 Commissie

De toekomst van Frontex

17-12-2014 O-000100/2014 Commissie

De toekomst van Frontex

17-12-2014 O-000099/2014 Raad