Emil
RADEV

Schriftelijke vragen - 8e zittingsperiode Emil RADEV

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Glyfosaat

10-03-2017 E-001670/2017 Commissie

Refugee quotas EN

19-06-2015 E-010055/2015 Commissie