Caterina CHINNICI : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie begrotingscontrole 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie juridische zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 

Laatste activiteiten 

EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw (B9-0093/2020, B9-0095/2020) IT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact