Michel
REIMON

Verslag(en) - als schaduwrapporteur - 8e zittingsperiode Michel REIMON

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

VERSLAG over het jaarverslag over het mededingingsbeleid

01-03-2018 A8-0049/2018 PE612.214v02-00 ECON
Ramon TREMOSA i BALCELLS

VERSLAG over een ruimtestrategie voor Europa

05-07-2017 A8-0250/2017 PE602.728v03-00 ITRE
Constanze KREHL

VERSLAG over onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt

31-05-2017 A8-0204/2017 PE599.814v02-00 IMCO ITRE
Philippe JUVIN Henna VIRKKUNEN

VERSLAG over het Europees cloudinitiatief

26-01-2017 A8-0006/2017 PE587.505v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

VERSLAG over een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector

30-11-2016 A8-0357/2016 PE583.957v02-00 CULT ITRE
Luigi MORGANO Christian EHLER