Please fill this field
Peter ERIKSSON Peter ERIKSSON
Peter ERIKSSON
Zweden

Geboortedatum : , Säby

8e zittingsperiode Peter ERIKSSON

Fracties

  • 01-07-2014 / 24-05-2016 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter

National parties

  • 01-07-2014 / 24-05-2016 : Miljöpartiet de gröna (Zweden)

Leden

  • 01-07-2014 / 24-05-2016 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 14-07-2014 / 24-05-2016 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
  • 14-07-2014 / 24-05-2016 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië
  • 14-07-2014 / 24-05-2016 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger

  • 01-07-2014 / 24-05-2016 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.