Jude
KIRTON-DARLING

Bijdragen aan plenaire debatten - 9e zittingsperiode Jude KIRTON-DARLING

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018 (debat) EN

15-01-2020 P9_CRE-PROV(2020)01-15(3-666-0000)

De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie (B9-0181/2019) EN

28-11-2019 P9_CRE-PROV(2019)11-28(4-204-0000)

De terugtrekking van het VK uit de EU (debat) EN

18-09-2019 P9_CRE-REV(2019)09-18(3-104-0000)

Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang EN

15-07-2019 P9_CRE-REV(2019)07-15(1-055-0000)