• Paul   BRANNEN  

Paul BRANNEN : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen  
- ENVI_AD(2018)618209 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake de nieuwe alliantie voor voedselzekerheid en voeding  
- AGRI_AD(2016)575117 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen  
- AGRI_AD(2015)564944 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG  
- AGRI_AD(2015)551862 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector  
- ENVI_AD(2015)544461 -  
-
ENVI