Miriam DALLI : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact