Matt CARTHY : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2018  
- ECON_AD(2020)643104 -  
-
ECON 
Opinions - as shadow rapporteur 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2018  
- ECON_AD(2020)643134 -  
-
ECON 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact