Jytte GUTELAND : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Iran 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020  
- ENVI_AD(2020)646764 -  
-
ENVI 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact