Peter LUNDGREN : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie  
- TRAN_AD(2020)644889 -  
-
TRAN 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact