Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO : Home 

Voorzitter 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 

Ondervoorzitter 

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 

Lid 

Commissie internationale handel 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Contact