Eva KAILI : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 
Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO 

Laatste activiteiten 

Contact