Please fill this field
Bronis ROPĖ Bronis ROPĖ
Bronis ROPĖ

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Lid

Litouwen - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Litouwen)

Geboortedatum : , Ignalina

Home Bronis ROPĖ

Lid

AGRI
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
DEPA
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger

ITRE
Commissie industrie, onderzoek en energie
REGI
Commissie regionale ontwikkeling
D-UA
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne
D-MD
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië
D-BY
Delegatie voor de betrekkingen met Belarus

Laatste activiteiten

Bankenunie - jaarverslag 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) LT

19-06-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Metinis pranešimas savo iniciatyva apie ES bankų sąjungos būklę yra galimybė žaliųjų frakcijai pateikti savo poziciją remiant darbą baigiant ir tobulinti bankų sąjungą ir nusistatyti, kuria linkme šis darbas turėtų vykti. Mes norime stabilaus ir apdairiai reguliuojamo bankų sektoriaus su mažesniais, bet gerai kapitalizuotais bankais. Mes taip pat norime reguliavimo, kuris užtikrintų bankų kasdienės operacijų tvarumą, kad jie palaikytų perėjimą prie tvaresnės ir be anglies dioksido išskiriančios ekonomikos. Institucijų lygmeniu mes palaikome vis dar trūkstančių visos bankų sąjungos elementų įvedimą, t.y. ambicingos Europos indėlių garantijų sistemos ir Europos saugaus turto klasės sukūrimą.

Oostelijk Partnerschap in de aanloop naar de top van juni 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) LT

19-06-2020
Schriftelijke stemverklaringen

2020 m. Birželio 19 d. vyksiantis ES ir Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas yra puiki proga užsibrėžti ateinančio dešimtmečio bendradarbiavimo tikslus. Akivaizdu, kad Europos Sąjunga turi padėti užtikrinti šių šalių ekonomikų atsparumą krizėms, toliau reikalauti įstatymų viršenybės principo įgyvendinimo, skatinti investicijas į saugumą, aplinkos išsaugojimą, skaitmenizavimą ir pilietinės visuomenės stiprinimą. Būtent investicijos į pastarąją sritį neretai užmirštamos, nors nepriklausoma, laisva ir aktyvi pilietinė visuomenė yra vienas iš demokratijos pagrindų.
Kartu turime aiškiai pasakyti, kad esame pasiruošę derėtis dėl narystės Europos Sąjungoje su šalimis, kurios įgyvendina reformas. Nežinia, nežinomybę ir mūsų neapsisprendimas negali ir toliau kelti abejones ir tapti nedraugiškų trečiųjų šalių manipuliacijų objektu.

De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) LT

19-06-2020
Schriftelijke stemverklaringen

ES turi parodyti solidarumą su masinių antirasistinių protestų dalyviais visame pasaulyje. Rasizmas nėra gajus tik JAV, jis egzistuoja Europoje ir visame pasaulyje. Ši rezoliucija yra gyvybiškai svarbi daryti spaudimą ES priimti tinkamus teisės aktus ir remti gerąją kovos su rasizmu ir diskriminacija praktiką.
Turime pripažinti, kad rasizmas nėra įprastas diskusijų objektas. Todėl apie tai reikia pradėti atvirai ir aiškiai kalbėti politikoje, policijoje, švietimo įstaigose, darbovietėse, sporto sferoje, ar mokykloje - skatinant priešintis rasizmui, jo apraiškoms, užtikrinant deramą pagarbą visiems.

Contact

Bruxelles

Strasbourg