Marco ZULLO : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië 

Plaatsvervanger 

Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Contact