Domènec RUIZ DEVESA : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met Irak 

Lid 

Commissie cultuur en onderwijs 
Commissie constitutionele zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 

Laatste activiteiten 

Contact