David Robert
BOWE

Parlementaire vraag/vragen - 5de zittingsperiode David Robert BOWE

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Rioleringsstelsels in Palestina

09-10-2003 E-3081/2003 Commissie

Watervoorziening in Palestina

09-10-2003 E-3080/2003 Commissie

Piercing

29-07-2003 E-2529/2003 Commissie

Piercing

18-07-2003 E-2528/2003 Raad

Arseen in houtverduurzamingsmiddelen

24-04-2003 H-0257/2003 Commissie

Falun Gong

26-03-2003 E-0974/2003 Raad

Inktpatronen voor printers

20-03-2003 E-0858/2003 Commissie

Overname van Corus door Outokumpu

11-03-2003 E-0857/2003 Commissie