Luc Ch.H. BEYER DE RYKE : 2de zittingsperiode 

Fracties 

 • 24-07-1984 / 12-12-1985 : Liberale en Democratische Fractie - Lid
 • 13-12-1985 / 24-07-1989 : Liberale en Democratische Fractie - Lid

National parties 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Parti réformateur libéral (België)

Voorzitter 

 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjrak-landen
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjrak-landen
 • 26-10-1987 / 13-03-1989 : Delegatie voor de betrekkingen met Turkije
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EEG-Turkije

Leden 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

Plaatsvervanger 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Commissie jeugd, cultuur, jeugd, onderwijs, vorlichting en sport
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Politieke Commissie