Please fill this field
Tiemo WÖLKEN Tiemo WÖLKEN
Tiemo WÖLKEN

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Duitsland - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Duitsland)

Geboortedatum : ,

Advies als rapporteur Tiemo WÖLKEN

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten

14-09-2020 JURI_AD(2020)652513 PE652.513v03-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

Contact

Bruxelles

Strasbourg