Carlos
COELHO

Parlementaire vraag/vragen - 5de zittingsperiode Carlos COELHO

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Beoogde sluiting van Bombardier

15-04-2004 O-0031/2004 Commissie

Rechten i.v.m. het Europese burgerschap

04-02-2004 P-0409/2004 Commissie

Forest Focus en bosbrandpreventie

28-08-2003 O-0059/2003 Commissie

Discriminatie volgens nationaliteit

15-05-2003 E-1634/2003 Raad

Discriminatie op grond van nationaliteit

06-05-2003 P-1631/2003 Commissie

Gezondheid

18-03-2003 E-0841/2003 Commissie

Daphne-programma

30-01-2003 P-0274/2003 Commissie

Samenstelling ambtenarenbestand

13-06-2002 E-1717/2002 Raad

Samenstelling ambtenarenbestand

13-06-2002 E-1716/2002 Commissie

Vertragingen bij omzetting richtlijnen

12-11-2001 P-3144/2001 Commissie

Discriminatie

17-07-2001 P-2208/2001 Commissie

Socrates- en Erasmusbeurzen

06-12-2000 P-3918/2000 Commissie