Please fill this field
Carlos COELHO Carlos COELHO
Carlos COELHO
Portugal

Geboortedatum : , Lisboa

5de zittingsperiode Carlos COELHO

Fracties

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid

National parties

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Portugal)

Voorzitter

 • 11-07-2000 / 05-09-2001 : Tijdelijke commissie Echelon-interceptiesysteem

Leden

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 06-07-2000 / 10-07-2000 : Tijdelijke commissie Echelon-interceptiesysteem
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
 • 07-02-2002 / 09-03-2003 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 10-03-2003 / 30-04-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Republiek Tsjechië

Plaatsvervanger

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Stemming (voortzetting)

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(8)

Stemming (voortzetting)

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(8)

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Beoogde sluiting van Bombardier

15-04-2004 O-0031/2004 Commissie

Rechten i.v.m. het Europese burgerschap

04-02-2004 P-0409/2004 Commissie

Forest Focus en bosbrandpreventie

28-08-2003 O-0059/2003 Commissie