Veuillez remplir ce champ
Rory PALMER Rory PALMER
Rory PALMER
Verenigd Koninkrijk

9e zittingsperiode Rory PALMER

Fracties

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter

  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

Leden

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
  • 18-09-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 08-10-2019 / 31-01-2020 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642995 PE642.995v03-00 DEVE
Tomas TOBÉ

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Herdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in december 1989 (B9-0241/2019) EN

19-12-2019

I voted in favour of this resolution because it pays homage to the victims of the December 1989 revolution, who sacrificed their lives for the cause of ending the totalitarian dictatorship in Romania, and to their families.

Situatie van de Oeigoeren in China ("China Cables") (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019) EN

19-12-2019

The ‘China cables’ investigation has unveiled the repressive regime that Uyghurs and other Muslim ethnic minorities are facing at the hands of the Chinese Government. I voted in favour of this resolution, because it strongly condemns the sending of hundreds of thousands of Uyghurs and ethnic Kazakhs to political re-education camps, and it demands EU—targeted sanctions against those Chinese officials responsible for implementing this revolting policy of mass detention.

De situatie van de mensenrechten en de democratie in Nicaragua (RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019) EN

19-12-2019

I supported this resolution, because it calls for an immediate end to the repression of freedoms by governmental forces and paramilitaries in Nicaragua. As there has been no progress in resuming a national dialogue, we are calling on the Council to start filling the list of targeted sanctions for those who have committed human rights abuses.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.