Jörg MEUTHEN : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Begrotingscommissie 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Contact