Bernd LANGE : Home 

Voorzitter 

Commissie internationale handel 

Lid 

CPCO  
Conferentie van commissievoorzitters 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Contact