Evin INCIR : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Contact