Please fill this field
Karin KARLSBRO Karin KARLSBRO
Karin KARLSBRO

Fractie Renew Europe

Lid

Zweden - Liberalerna (Zweden)

Geboortedatum : , Roslags-Bro

Home Karin KARLSBRO

Ondervoorzitter

D-BY
Delegatie voor de betrekkingen met Belarus

Lid

INTA
Commissie internationale handel
DROI
Subcommissie mensenrechten
DEPA
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger

ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
D-UA
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne

Laatste activiteiten

Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17-21 juli 2020 (B9-0229/2020) SV

23-07-2020
Schriftelijke stemverklaringen

. – Vi välkomnar medlemsländernas gemensamma ansträngning att komma överens om långtidsbudgeten och återstartsfonden. Det gynnar Sverige. Det är viktigt för EU:s ekonomi att parlamentet och rådet snabbt når en kompromiss för att få paketet på plats. Ett paket som både visar på solidaritet och på behovet av att reformera haltande ekonomier och utgår från alla länders ansvar i detta. Liberalerna hade dock sett en tydlig omprioritering från jordbruksstöd till förmån för bland annat forskning.
För Liberalerna är det viktigt att egna medel inte utesluts som finansiering av återstartsfonden, samtidigt som det inte kan anses vara den enda möjliga finansieringen. Varje förslag på en ny intäktskälla till EU:s budget måste bedömas, utvärderas och granskas fristående. Liberalerna ser exempelvis att ett gemensamt pris på koldioxid skulle vara både en viktig åtgärd för att nå klimatmålen och en möjlig inkomstkälla för EU. Enbart om en ny inkomstkälla både gynnar EU:s politiska mål och på ett effektivt sätt ökar intäkterna till EU:s budget ska de övervägas.

Iron ore pellets in the EU Emissions Trading System EN

13-07-2020 E-004149/2020 Commissie
Schriftelijke vragen
Karin KARLSBRO
Karin KARLSBRO

op EP NEWSHUB

Frågan om respekt för rättsstatens principer är uppenbart känslig för SD. Trots att de i Europaparlamentet använder varje tillfälle att motarbeta krav på medlemsländernas respekt för demokratins viktigaste spelregler, så låtsas de som något annat. https://t.co/In8gnPPgJl 

Terrible news from Beirut. My thoughts are with the victims and people of Lebanon in this very difficult time. 🇱🇧🇸🇪

Terrible news from Beirut. My thoughts is with the people of Lebanon in this very difficult time. 🇱🇧🇸🇪

Contact

Bruxelles

Strasbourg