Niyazi KIZILYÜREK : Home 

Lid 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact