Veuillez remplir ce champ
Predrag Fred MATIĆ Predrag Fred MATIĆ
Predrag Fred MATIĆ

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Kroatië - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Kroatië)

Geboortedatum : , Pozega

Schriftelijke stemverklaringen Predrag Fred MATIĆ

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) HR

13-02-2020

Zastupnik Matić glasao je za prihvaćanje ove rezolucije kako bi se osiguralo da ista podržava projekte koji poštuju klimatske i energetske uvjete.

EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw (B9-0093/2020, B9-0095/2020) HR

13-02-2020

Zastupnik Matić podržava ovu točku kao zamjenski član u FEMM odboru.
Između 16. i 18. ožujka 2020. izaslanstvo Odbora Parlamenta za ženska prava i ravnopravnost spolova prisustvovat će 64. zasjedanju Komisije UN-a o status žena, a u raspravi će se usredotočiti na pregled i ocjenu provedbe Pekinške deklaracije i platforme za djelovanje (BPfA). 25 godina nakon usvajanja BPfA-a, prava žena i ravnopravnost spolova još uvijek nisu u potpunosti ostvareni. Žene u Europi i širom svijeta još se suočavaju s ekonomskom nejednakosti, uključujući rodnu segregaciju na tržištima rada i razlike u plaćama i penzijama među spolovima, nasiljem (uključujući fizičko, emocionalno, seksualno, ekonomsko i prisilno), ugrožavanjem prava (uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje i prava) i trajne stereotipe. Zbog toga je sada potrebna još veća ambicija u rješavanju navedenih problema.

Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) HR

12-02-2020

Zastupnik Matić glasao je za ovaj sporazum jer smatra da će on doprinijeti boljem životu građana Vijetnama te vjeruje da od bliske trgovinske suradnje ne treba profitirati samo ekonomija, već i ljudi, zbog čega je potrebno ulagati u socijalne politike i zaštitu okoliša.

Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) HR

12-02-2020

Zastupnik Matić glasao je za ovaj sporazum jer smatra da će on doprinijeti boljem životu građana Vijetnama. Koraci koji su napravljeni po pitanju poglavlja o održivom razvoju doprinose tome cilju.
Unapređenje radničkih i ljudskih prava predstavlja smjer u kojem izglasani dokumenti suradnje s Vijetnamom trebaju ići.

Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) HR

12-02-2020

Podržavanje ovog sporazuma predstavlja zaštitu temeljnih sloboda koje se moraju moći omogućiti na svim poljima suradnje.
Zaštita osobnih podataka i ostalih zahtjeva trebaju biti među prioritetnim stvarima.

Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) HR

12-02-2020

Ovom rezolucijom se osigurava napredak i održava ravnoteža u budućim pozitivnim promjenama koje će izaći iz potpisivanja ovog i ostalih sporazuma s Vijetnamom.

Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020) HR

12-02-2020

Zastupnik Matić glasao je protiv popisa strateških energetskih projekata za Europsku uniju jer je riječ o projektima na fosilni plin (uključujući i LNG terminal na Krku, koji je naišao na jasno neodobravanje lokalne zajednice), koji, uslijed prevelikih emisija stakleničkih plinova, izravno proturječe ciljevima Pariškog sporazuma iz 2015. i Europskom zelenom planu.

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen (B9-0089/2020) HR

12-02-2020

Zastupnik Matić prihvaća prigovor po navedenoj točki jer smatra da se ne smije dovesti u pitanje zdravlje građana Europske unije usprkos važnosti recikliranja, a posebno recikliranja plastike koje može imati višestruke negativne učinke. Recikliranje treba ostati prioritet, ali recikliranje toksičnih materijala treba tretirati zasebno.

Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking (B9-0090/2020, B9-0092/2020) HR

12-02-2020

Za zastupnika Matića ovo je vrlo važno i osjetljivo pitanje koje se tiče seksualnog i reproduktivnog zdravlja za koje se zalaže u sklopu FEMM odbora.
Glasanje za ovu strategiju znači glasanje za okončanje ove bolne prakse. Zastupnik Matić je zadovoljan što su napravljeni pozitivni pomaci i što civilno društvo vrlo predano radi kako bi se podigla svijest o ovom pitanju koje se također nadovezuje na zdravstvo, socijalne pomoć, pitanje azila, edukacije i građanskog obrazovanja, prava zaštite djece kako na nacionalnoj, tako na razini EU-a. Ništa manje važno nije istaknuti nekoliko stereotipa koji se pretpostavljaju kada se govori o ovoj temi. Nadalje, govoriti da je genitalno sakaćenje barbarski čin može biti paušalno jer se pokazalo da obitelji koje svoje kćerke izlažu tome to rade da bi ih zaštitili i pripremili za brak zbog čega je bitno osigurati uvjete u kojima se djevojke neće osjećati ugroženo ili izolirano ako takvo što ne naprave. Također, tvrditi da je genitalno sakaćenje pitanje koje se tiče migranata je izrazito pogrešno zbog toga što se ono radi i djevojkama koje su rođene i žive u Europi.

Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten (B9-0094/2020) HR

12-02-2020

Glasanje za ovu točku važno je zbog toga što će se na taj način osigurati zaštitu korisnika u digitalnoj sferi te će se poboljšati pristup korisnika i poduzetnika digitalnim uslugama diljem Europe.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postadres

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles