Please fill this field
Predrag Fred MATIĆ Predrag Fred MATIĆ
Predrag Fred MATIĆ

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Kroatië - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Kroatië)

Geboortedatum : , Pozega

Schriftelijke stemverklaringen Predrag Fred MATIĆ

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten (B9-0192/2020) HR

19-06-2020

Zastupnik Matić pozdravlja ponovno pokretanje kaznene istrage protiv češkog premijera u pogledu njegova sudjelovanja u projektu „Rodino gnijezdo” i vjeruje da će nacionalni pravosudni sustav nastaviti provoditi taj postupak neovisno i bez ikakvog političkog utjecaja.
Potrebno je osuditi bilo kakve potencijalne situacije sukoba interesa koje bi mogle ugroziti izvršenje proračuna EU-a i potkopati povjerenje građana EU-a u ispravno upravljanje novcem poreznih obveznika u EU-u.
Zastupnik Matić poziva Komisiju da se pobrine za primjenu politike nulte tolerancije prema sukobima interesa, da osigura brz povrat potencijalno nepravilno isplaćenih subvencija uz istodobno poštovanje vladavine prava.

Bankenunie - jaarverslag 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) HR

19-06-2020

Zastupnik Matić svjestan je da je bankarska unija jedno od ključnih dostignuća EU-a još od financijske krize 2008. godine.
Unija je uspjela osigurati siguran i otporan financijski i bankarski sektor za ulaganje u realnu ekonomiju, a pri tome ostvariti visoku razinu zaštite za građane od propasti banaka i financijskih tvrtki.
Matić smatra ključnim omogućavanje pravilnog i učinkovitog funkcioniranja jedinstvenog nadzornog i sanacijskog okvira i zbog toga je glasao za ovo izvješće.

Richtsnoeren voor de begroting 2021 - afdeling III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) HR

19-06-2020

Zastupnik Matić podržava ovu točku dnevnog reda jer smatra da će proračun za 2021. godinu doprinijeti provedbi pravedne zelene tranzicije kao ključnog dijela odgovora na krizu.
Živimo u vremenu kada sve trebamo podrediti održivom razvoju i u takvom smjeru proračun za 2021. treba ići.

Oostelijk Partnerschap in de aanloop naar de top van juni 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) HR

19-06-2020

Zastupnik Matić glasao je za ovu točku dnevnog reda te poziva na posvećenost zajedničkim ciljevima u okviru Istočnog partnerstva.
To se prvenstveno odnosi na sveobuhvatna područja slobodne trgovine s EU-om (Gruzija, Moldova, Ukrajina) ili sveobuhvatan i poboljšan Sporazum o partnerstvu (Armenija).
Europska unija daje odgovarajuću financijsku i tehničku pomoć za provođenje reformi zbog čega zastupnik Matić daje potporu ovom partnerstvu.

Westelijke Balkan, na de top van 2020 (A9-0091/2020 - Tonino Picula) HR

19-06-2020

S obzirom da zastupnik Matić dolazi s područja zapadnog Balkana, iznimno je zainteresiran za ovu problematiku.
Matić je ranije podržao odluku o otvaranju razgovora o priključenju s Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Zastupnici Matićeve grupacije također pozivaju EU da što prije odobri viznu liberalizaciju za Kosovo.
EU bi trebao osigurati suzbijanje korupcije i promicanje regionalne suradnje te osigurati da se reforme na zapadnom Balkanu usredotoče na izgradnju državnih kapaciteta i njihovu provedbu reforme pravosuđa.

Toerisme en vervoer in en na 2020 (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) HR

19-06-2020

Zastupnik Matić je glasao za ovu točku dnevnog reda jer podržava donošenje snažne rezolucije koja uključuje zahtjeve za zaštitom radnika u turizmu, putovanja i međusobno povezane sektore kao i financijsku potporu poduzećima iz ove industrije, posebno malim i mikro sektorima i one u posebno pogođenim regijama.

Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen: uitstel van bepaalde termijnen als gevolg van de COVID-19-pandemie (C9-0134/2020) HR

19-06-2020

Zastupnik Matić je glasao za ovu točku dnevnog reda kako bi se osiguralo da nema dužih odgoda te da svi plaćaju svoj fer udio u porezu.
Matić podržava stav EP-a da ostane posvećen borbi protiv utaje poreza.

Uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun in reactie op de uitbraak van COVID-19 (wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) HR

19-06-2020

Mijenja se uredba Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).
Zastupnik Matić podržava izmjene u svrhu razvoja ruralnog područja i poljoprivrednog sektora.

Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) HR

19-06-2020

Zastupnik Matić pozdravlja potrebna produljenja razdoblja rokova što omogućava građanima lakše uvođenje ECI-ja kao učinkovit način reagiranja na praktične poteškoće uzrokovane bolešću Covid-19.

De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) HR

19-06-2020

Sada već poznati prosvjedi pod nazivom „Black Lives Matter“ nakon SAD-a proširili su se i diljem Europe.
Ubojstvo Afroamerikanca, Georgea Floyda od strane policije u Sjedinjenim Državama otvorilo je nikad riješeno pitanje rasizma u Americi, a posljedično i diljem svijeta. Zastupnik Matić smatra da je sad pravo vrijeme za rješavanje ovih otvorenih pitanja. Stoga se pozivaju čelnici EU-a da organiziraju sastanak na europskom vrhu o antirasizmu i da se detektira strukturalni rasizam u EU-u.
Matić poziva Komisiju da objavi sveobuhvatnu strategiju protiv rasizma i diskriminacije koja će uključivati i financiranje borbe protiv rasizma u dijelu provedbe zakona.

Contact

Bruxelles

Strasbourg