Milan BRGLEZ : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Laatste activiteiten 

Contact