Erik MARQUARDT : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 

Lid 

Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Irak 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Contact