Geert BOURGEOIS : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Commissie constitutionele zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 

Laatste activiteiten 

Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020)  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen (B9-0089/2020)  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten (B9-0094/2020)  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact