Veuillez remplir ce champ
Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid van het bureau

België - Nieuw-Vlaamse Alliantie (België)

Geboortedatum : , Roeselare

Opinions - as shadow rapporteur Geert BOURGEOIS

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES over het mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

22-01-2020 INTA_AD(2020)643140 PE643.140v02-00 INTA
Enikő GYŐRI

Contact

Bruxelles

Strasbourg