Sylvia LIMMER : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Israël 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Laatste activiteiten 

Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen (B9-0089/2020) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU (B9-0088/2020) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact