Marina KALJURAND : Home 

Voorzitter 

Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Laatste activiteiten 

Contact