Jaak MADISON : Home 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Commissie constitutionele zaken 
Subcommissie mensenrechten 

Contact