Nathalie LOISEAU : Home 

Voorzitter 

Subcommissie veiligheid en defensie 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO 

Lid 

CPCO  
Conferentie van commissievoorzitters 
Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Contact