Marek BELKA : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 

Laatste activiteiten 

Contact